Vietcombank khuyến mãi dành cho thẻ Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank

(NTD) - Từ nay đến 31/7/2018, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mãi dành cho thẻ Đồng thương hiệu Saigon Centre - Takashimaya - Vietcombank với giá trị quà tặng lên tới 2.000.000 đồng.

Chương trình được áp dụng tại Trung tâm thương mại Saigon Centre và Takashimaya với ưu đãi tặng thẻ quà tặng 200.000 đồng cho khách hàng có tổng hóa đơn đạt từ 2.000.000 đồng tại máy thanh toán thẻ Vietcombank ở địa điểm khuyến mãi.

Cơ chế trả thưởng cụ thể như sau:

Giá trị tổng hóa đơn
Số lượng thẻ quà tặng
Tổng giá trị thẻ quà tặng
Từ 2 - 4 triệu đồng
1
200.000 đồng
Từ 4 - 6 triệu đồng
2
400.000 đồng
Từ 6 - 9 triệu đồng
4
800.000 đồng
Từ 9 - 12 triệu đồng
6
1.200.000 đồng
Từ 12 - 15 triệu đồng
8
1.600.000 đồng
Từ 15 triệu đồng
10
2.000.000 đồng

Tổng số lượng thẻ quà tặng: 1.500 thẻ quà tặng mệnh giá 200.000 đồng

Địa điểm nhận thưởng: Quầy thông tin - tầng 1 Saigon Centre

Chương trình được áp dụng theo các điều kiện điều khoản chi tiết. Để biết thêm thông tin, quý khách hàng vui lòng tham khảo website www.vietcombank.com.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng Vietcombank 1900 54 54 13.

PV