Tổ chức “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”

(NTD) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1365/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Mục tiêu nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam nói chung, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 nói riêng; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa “Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045” vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu xã hội hoá nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

“Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

phap-luat-plus-0749
Ảnh minh họa.

Nguồn hình thành Quỹ: Tiếp nhận toàn bộ số Quỹ còn lại của “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” chuyển sang; Huy động tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Quỹ thành lập và hoạt động phi lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Việc thực hiện thu, chi Quỹ công khai, minh bạch (về tài chính, tài sản) theo quy định của pháp luật. Quỹ có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước.

Bảo Linh