Thủy sản Bến Tre sắp trả cổ tức bằng tiền đến 30%

(NTD) - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT) vừa quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỉ lệ 30% bằng tiền. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2018. Đây cũng là mức mà công ty dự kiến trả cho cả năm 2018.

ABT đang niêm yết hơn 14 triệu cổ phiếu, như vậy ABT sẽ chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Mức cổ tức này cao hơn 10% so với mức chi trả năm 2017.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch 400 tỷ đồng doanh thu thuần và 48 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng với mức tăng trưởng lần lượt 4% và 45%. Quý đầu năm, ABT đạt doanh thu 91 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9 tỷ đồng, lần lượt đạt 23% và 20% so với kế hoạch năm 2018.

 Dương Nguyễn