Tăng cường thực hiện giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(NTD) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Công điện nêu rõ: Ngày 03 tháng 8 năm 2018, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Sau thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg, tình hình khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh kết quả đạt được, hiện trạng công tác chống khai thác IUU vẫn chưa đạt được yêu cầu theo đánh giá của Đoàn thanh tra của EC khi kiểm tra thực tế tại Việt Nam từ ngày 16/5 đến ngày 24/5/2018.

Để khắc phục những vấn đề chưa đạt yêu cầu về chống khai thác IUU và chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với Đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện Châu Âu vào tháng 10 năm 2018 và Đoàn thanh tra của EC sang Việt Nam lần thứ hai vào đầu năm 2019 để tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của EC về khai thác IUU; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tập trung giải quyết một số việc cấp bách, trọng tâm.

khaithacthuysan_151122
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo rà soát tổng thể các biện pháp thực thi tại địa phương trên cơ sở nội dung khuyến nghị của EC. Bố trí kinh phí, nhân lực cho cơ quan quản lý chuyên ngành thủy sản, cơ quan quản lý cảng cá, cơ quan thực thi pháp luật trên biển để tập trung triển khai thực hiện hiệu quả việc tổ chức giám sát tàu cá hoạt động trên biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; kiểm soát sản lượng cập bến theo quy định; thanh tra, kiểm tra tại cảng, xử phạt nghiêm hành vi khai thác IUU; ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác; thực hiện nghiêm công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình Chính phủ phương án thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống đánh bắt bất hợp pháp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản năm 2017. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương ven biển trang bị, lắp đặt, sử dụng, quản lý đồng bộ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá; trước mắt tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ số lượng tàu cá đã trang bị thiết bị VX-1700, Movimar phục vụ cho công tác thực thi pháp luật trên biển và xử phạt tàu cá khai thác IUU.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền làm nghề thủy sản khi xuất, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm theo quy định. Tập trung điều tra, xử lý hành vi môi giới, đầu tư cho tàu cá, ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; tổ chức đưa tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về Việt Nam không đúng quy định.

Các bộ, ban, ngành Trung ương liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2017, Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2018 và Công điện này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản) theo quy định để tổng hợp báo cáo chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác của EC.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm giúp Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Công điện.

Bảo Linh