Quảng Nam quyết thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4

(NTD) - Ngày 2/11, ông Huỳnh Khánh Toàn - PCT UBND tỉnh Quảng Nam - đã có công văn liên quan đến việc chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan dến dự án thủy điện Đăk Di 4 của Công ty CP Thủy điện Đăk Di 4.

thuy-dien 2

Nam Trà My, khu vực dự định xây dựng thủy điện Đăk Di 4 (ảnh Đ.M)

Được biết, tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khuôn khổ theo các quy định của Nhà nước nhưng công ty này đã không triển khai trong thời gian dài nên UBND tỉnh Quảng Nam thông báo thu hồi chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4.

Theo đó, dự án thủy điện Đăk Di 4 thuộc xã Trà Mai (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty CP Cung ứng đầu tư và Xây lắp (sau này là Công ty CP SIC rồi chuyển tiếp cho Công ty CP Thuỷ điện Đăk Di 4) nghiên cứu đầu tư dự án tại Công văn số 1748/UB-KTN ngày 24/9/2003.

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho Công ty CP SIC (chủ đầu tư dự án Thủy điện Đăk Di 4) chủ trì khảo sát, lập dự án đầu tư hạng mục đường dây 110kV đấu nối từ trạm biến áp 220/110kV Sông Tranh 2 đến nhà máy thủy điện Đăk Di 4 để đấu nối các dự án thủy điện tại khoản 2 mục II Thông báo số 408/TB-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh.

Mặc dù được cho phép nghiên cứu đầu tư kể từ năm 2003 nhưng công ty này đã không triển khai thực hiện dự án trong thời gian dài. Đến năm 2008, theo đề xuất, UBND tỉnh đã thống nhất cho gia hạn thời gian thực hiện dự án với yêu cầu phải khởi công dự án trong quý IV/2009.

Thực hiện ý kiến của Bộ Công thương tại Công văn số 1833/BCT-TCNL ngày 11/3/2014 về thông báo kết quả rà soát các quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác các công trình thủy điện báo cáo Quốc hội khóa XIII – Kỳ họp thứ 6, trong đó, dự án thủy điện Đăk Di 4 thuộc đối tượng các dự án thủy điện tạm dừng, chưa được đầu tư xây dựng trước năm 2015.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Công thương báo cáo Chính phủ cho phép Công ty CP SIC được phép triển khai dự án Thủy điện Đăk Di 4 và được Bộ Công thương thống nhất cho triển khai thực hiện trong năm 2015.

Nhưng đến năm 2016 công ty lại tiếp tục chuyển chủ đầu tư dự án từ Công ty CP SIC sang Công ty CP Thủy điện Đăk Di 4. UBND tỉnh thống nhất cho chuyển chủ đầu tư và tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện dự án với yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đăk Di 4 làm việc với Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam (nay là Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư) để ký cam kết tiến độ, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Đăk Di 4.

thuy-dien 1

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết việc thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng pháp luật (ảnh Đ.M)

Công ty đã làm việc với Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp để ký Bản cam kết thực hiện dự án vào ngày 14/4/2016 với số tiền yêu cầu ký quỹ là 3,84 tỷ đồng. Nhưng đến hạn (14/5/2016) công ty đã không nộp tiền theo đúng cam kết.

Qua kết quả kiểm tra thực địa và theo báo cáo về hồ sơ, thủ tục dự án Thủy điện Đăk Di 4 của Sở Công thương, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư cho thấy, dự án không triển khai theo đúng cam kết tiến độ kể từ năm 2003 đến nay, đã nhiều lần tạo điều kiện gia hạn tiến độ nhưng công ty vẫn vi phạm; các hồ sơ, thủ tục không đảm bảo yêu cầu tiến độ cam kết, xây dựng trái phép tại khu vực cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4; nộp tiền ký quỹ đảm bảo dự án 3,84 tỷ đồng không đúng theo cam kết…

Vì những lý do trên, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1218/UBND-KTTH ngày 17/3/2017 về việc chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án thủy điện Đăk Di 4 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Di 4.

Theo ông Huỳnh Khánh Toàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong khuôn khổ theo các quy định của Nhà nước nhưng công ty đã không triển khai trong thời gian dài nên UBND tỉnh Quảng Nam thông báo thu hồi chủ trương cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư là phù hợp với quy định của pháp luật, hợp tình, hợp lý.

Đăng Mạnh