Nghệ thuật Tatoo dần được khẳng định tại Việt Nam

Trước đây, mọi người thường coi hình xăm để đánh giá đẳng cấp xã hội và văn hóa của một con người. Nhưng trong những năm gần đây xăm hình đã được công nhận là một môn nghệ thuật trên toàn thế giới hay còn gọi là Tatoo.

                                             Thực Hiện: La Anh - Danh Kiên - Thiên Quý

 

 

TIN KHÁC