Muốn vào TP.HCM, thịt heo phải có vòng nhận diện

(NTD) - Từ ngày 31/7, TP. HCM sẽ chính thức kiểm soát toàn bộ thông tin truy xuất nguồn gốc thịt heo được kinh doanh tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.

UBND TP.HCM giao Sở Công thương thông tin về quy trình và quy định của đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn đến các cơ quan, đơn vị tỉnh có cung ứng nguồn thịt heo cho thị trường thành phố.

Cụ thể, UBND TP. HCM vừa có công văn gửi các sở ngành về việc triển khai đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn.  Đối với hai chợ đầu mối này, cơ quan chức năng phải kiểm soát các thương nhân khi cung cấp thịt heo vào chợ phải có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc theo quy định của đề án cũng như tuyên truyền đến các đối tượng cung cấp và kinh doanh thịt heo thông qua phát loa, thông báo băng rôn tại chợ.

Bên cạnh đó, từ ngày 31/7, TP.HCM, Sở Công thương có nhiệm vụ thông báo đến các chủ thể tham gia đề án sẽ chính thức kiểm soát toàn bộ thông tin truy xuất nguồn gốc thịt heo được kinh doanh tại hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao thông báo đến các cơ sở chăn nuôi, giết mổ heo trên địa bàn thành phố và kiểm soát, chốt chặn tại các trạm đầu mối giao thông vận chuyển heo, sản phẩm thịt heo từ các tỉnh vào thành phố.

UBND TP.HCM cũng giao cơ quan thú y thường xuyên kiểm tra kiểm soát chốt chặn tại các trạm, đầu mối giao thông nhập heo. Sản phẩm thịt heo từ các tỉnh vào thành phố phải có vòng nhận diện và truy xuất được đầy đủ thông tin nguồn gốc và tại các cơ sở giết mổ tập trung của thành phố.

thit-heo
Thịt heo vào 2 chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn phải có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc theo quy định. Ảnh: Minh họa. 

Cùng với các đơn vị khác, UBND TP. HCM cũng chỉ đạo 24 quận huyện rà soát số lượng cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi heo trên địa bàn chưa đăng ký tham gia đề án, kiểm tra, giám sát tại hai chợ đầu mối và các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Ngoài ra, hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn phải tăng cường tuyên truyền vận động thương nhân kinh doanh thịt heo nghiêm túc chấp hành các quy định của đề án.

Bên cạnh việc truy xuất toàn bộ nguồn gốc thịt heo, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố về việc triển khai thực hiện công tác thanh tra của Ban Quản lý An toàn Thực phẩm. Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo Trưởng ban quản lý An toàn Thực phẩm thành phố có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch thanh tra theo đúng quy định tại khoản 4, điều 36, luật Thanh tra năm 2010 và theo chỉ đạo của UBND TP.HCM trước đây.

Xét về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính của bộ phận thanh tra và các chức danh có liên quan của Ban quản lý An toàn Thực phẩm thành phố phải thực hiện đúng quy định của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến an toàn thực phẩm.

Bùi My