Lo ngại dự án sân bay Long Thành không triển khai kịp vào năm 2021

(NTD) - Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, để có mặt bằng triển khai khởi công xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đúng theo tiến độ Quốc hội đã đề ra là năm 2021, thì công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện từ năm 2018. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đang vướng.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay, công tác thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thanh được chính quyền Đồng Nai và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ. Tuy vậy, nguyên nhân khiến báo cáo FS dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sây bay Long Thành chậm tiến độ và đến nay chưa trình được Chính phủ ký là do phải bổ sung chỉnh sửa nhiều lần theo yêu cầu của Hội đồng Thẩm định Nhà nước.

sb_long_thanhc0b7b
Tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành còn chậm

Như vậy, đến nay đã gần hết năm 2018 nhưng báo cáo FS dự án thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sây bay Long Thành vẫn chưa được phê duyệt. Điều này là nguyên nhân cốt yếu dẫn đến sự chậm trễ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, nếu sắp tới đây báo cáo FS dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sây bay Long Thành được phê duyệt ngay thì vẫn có thể đảm bảo được phần diện tích mặt bằng cho khởi công dự án đúng thời hạn.

Theo tính toán của chính quyền Đồng Nai, diện tích cần giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án là 1.200 ha, trong đó đất cao su hơn 1.100 ha và chỉ có gần 100 ha là đất của 200 hộ dân. Giải phóng mặt bằng phần diện tích này không quá phức tạp nên có thể đảm bảo thời gian.

V.Sơn