Lăng kính 360: Lotteria trước nghi vấn bán thực phẩm bẩn

(NTD) - Doanh nghiệp bất động sản tùy tiện chắn đường gây tai nạn; chuyển mạng di động giữ nguyên số; cần làm rõ vai trò quản lý nhà nước đối với Công ty Thiên Lộc Cần Thơ... sẽ xuất hiện trong số 2 chương trình Lăng kính 360.