Giám đốc Sở Lao động Quảng Nam được tín nhiệm thấp nhất

(NTD) - Ông Huỳnh Tấn Triều, GĐ Sở LĐTB-XH tỉnh Quảng Nam, nhận được nhiều phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ họp thứ 9, khóa 9 HĐND ngày 5/12.

bo-phieu (1)
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp thứ 9, khóa 9 HĐND tỉnh Quảng Nam, có tất cả 53 đại biểu tham gia bỏ phiếu để lấy phiếu tín nhiệm đối với 27/35 chức danh lãnh đạo UBND và HĐND tỉnh do HĐND bầu. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm mà ông Triều đã nhận là 6 phiếu tín nhiệm thấp, 20 phiếu tín nhiệm cao và 27 phiếu tín nhiệm.

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng ban dân tộc tỉnh, nhận được 5 phiếu tín nhiệm thấp. Số phiếu tín nhiệm cao là 18, tín nhiệm là 30. Ông Phan Viết Tích, GĐ Sở Khoa học và Công nghệ, nhận được 4 phiếu tín nhiệm thấp. Số phiếu tín nhiệm cao là 30, tín nhiệm 19.

Trong 27 người được lấy phiếu tín nhiệm có 11 người không có phiếu tín nhiệm thấp. Người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là ông Võ Hồng - Phó chủ tịch HĐND với 51 phiếu, 2 phiếu tín nhiệm, không có tín nhiệm thấp.

Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Quang có 49 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong ban lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam có 5 người được lấy phiếu tín nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu, nhận được 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

4 phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có kết quả: Ông Huỳnh Khánh Toàn, có 45 phiếu tín nhiệm cao, 8 phiếu tín nhiệm; Ông Lê Trí Thanh, có 48 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm; ông Lê Văn Thanh, có 41 phiếu tín nhiệm cao, 11 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp; ông Trần Đình Tùng, có 42 phiếu tín nhiệm cao, 9 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Đăng Mạnh