Đà Nẵng cho phép tàu khách có sức chở dưới 50 người hoạt động đến 31/8

(NTD) – Đà Nẵng vừa có văn bản cho phép tàu khách có sức chở dưới 50 người được tiếp tục hoạt động kinh doanh trên tuyến sông Hàn- cầu Trần Thị Lý đến 31/8/2018.

tau-du-lich-song-han-da-nang-1
Từ 1/9/2018, Đà Nẵng dừng hoạt động tàu khách có sức chở dưới 50 người (ảnh dulich.danang)

Thống nhất với nội dung Tờ trình số 6283/TTr-SGTVT ngày 22/12/2017 của Sở GTVT, Đà Nẵng cho phép các tàu khách đang hoạt động có sức chứa dưới 50 người, đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa theo quy định được tiếp tục hoạt động trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý đến hết ngày 31/8.

Kể từ ngày 1/9, các tàu khách có sức chứa dưới 50 người phải chấm dứt hoạt động kinh doanh vận tải trên sông Hàn - cầu Trần Thị Lý để sắp xếp, bố trí hoạt động trên các tuyến sông còn lại.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) trên những tàu khách hoạt động trên các tuyến sông áp dụng từ ngày 1/9.

Đồng thời, Đà Nẵng thông báo không cho phép đóng mới tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách (kể cả hoán cải, mua lại, tiếp nhận tàu đã qua sử dụng dưới mọi hình thức).

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu đến ngày 1/1/2018, các tàu đã được cấp phép có sức chở dưới 50 khách phải chấm dứt hoạt động trên tuyến sông Hàn – cầu Trần Thị Lý để sắp xếp, bố trí hoạt động trên các tuyến sông còn lại phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp mong muốn được lùi thời hạn chấm dứt hoạt động của những tàu khách này do các doanh nghiệp chưa thể đóng mới những tàu khách có sức chứa lớn hơn.

Minh Hằng