Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp đất cho 2 nhà máy thép không đúng quy định

(NTD) - Kết luận thanh tra số 787 ngày 6/10/2018 của Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thành lập, hoạt động và xử lý về môi trường của 2 nhà máy thép Dana Úc và Dana Ý, đặc biệt là cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp đất không đúng quy định.

dsc-0094-1481688457660-0-8-360-587-crop-1481688489
Người dân Hòa Liên nhiều lần phản đối 2 nhà máy thép gây ô nhiễm (ảnh M.H)

Thanh tra TP.Đà Nẵng chỉ rõ, việc UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cho chủ đầu tư Cụm công nghiệp (CCN), sau đó chủ đầu tư chuyển nhượng lại cho 2 nhà máy thép với mục đích sử dụng là đất khu công nghiệp, thời hạn sử dụng lâu dài là không đúng quy định tại khoản 3 điều 67 Luật đất đai năm 2003.

Kết luận của Thanh tra nêu “Nội dung này đã được Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát, thực hiện điều chỉnh tại Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012. Tuy nhiên đến nay các GCN QSDĐ đã cấp cho hai công ty chưa được điều chỉnh”.

Theo kết luận số 787 của Thanh tra thành phố, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Dự án nhà máy thép Dana-Ý, Dana-Úc tại CCN Thanh Vinh là không phù hợp với quy định ngành nghề tại CCN theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt tại quyết định số 238/QĐ-STNMT, không phù hợp với chủ trương của UBND TP về việc không cho đầu tư lắp đặt mới lò luyện thép trong các khu công nghiệp, vượt công suất (100.000/10.000 tấn/năm đối với Dana-Ý, 300.000/150.000 tấn/năm đối với Dana-Úc) theo Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và không đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu 500m đối với khu dân cư theo Tiêu chuẩn Việt Nam 4449:1987.

Việc cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ngày 8/9/2009 Dự án nhà máy thép Dana Ý cho Công ty CP thép Dana Ý, điều chỉnh tăng công suất, vốn, quy mô diện tích đất trước khi UBND TP phê duyệt ĐTM là không đúng với quy định của Luật Môi trường 2005.

Trung tâm xúc tiến đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký của công ty, xử lý, trình UBND TP cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy định tại điều 38 và khoản 1 điều 40, khoản 2 điều 43 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2002 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

thep
Nhà máy thép không đảm bảo khoảng cách an toàn với khu dân cư, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và GCN QSDĐ không đúng quy định (ảnh M.H)

Ngoài ra, Dana-Ý không thực hiện xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình là không đúng theo quy định tại điều 62 Luật xây dựng 2003.

Một số năm trong quá trình hoạt động, Dana-Ý đã sản xuất sản lượng thép vượt công suất theo quy định là không đúng nghĩa vụ của chủ đầu tư quy định tại khoản 1 điều 20 Luật đầu tư năm 2005 và trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư quy định tại điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

Tương tự, Công ty CP thép Dana Úc đã đựơc cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu không phù hợp với quy định về ngành nghề theo ĐTM được phê duyệt; vị trí nhà máy thép sát khu dân cư, không đảm bảo khoảng cách cách khu dân cư tối thiểu 500m.

Trong quá trình hoạt động, hai nhà máy đã thay đổi một số máy móc, thiết bị của hệ thống lò luyện không đúng với dây chuyền đã đăng ký tại ĐTM được phê duyệt.

Liên quan công tác bảo vệ môi trường, kết quả thanh tra cho thấy trong quá trình hoạt động, hai nhà máy còn các tồn tại, vi phạm về thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như: Quản lý chất thải nguy hại, hệ thống xử lý khí thải lò luyện một số năm hoạt động thiếu hiệu quả.

Thực hiện xử lý chất thải rắn xỉ lò không đúng theo phương án ĐTM phê duyệt. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, trồng cây xanh chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Minh Hằng