Con trai Chủ tịch HĐQT Techcombank vừa gom xong hơn 44,7 triệu cổ phiếu TCB

(NTD) - Ông Hồ Anh Minh con trai của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank đã nâng sở hữu từ hơn 93 triệu cổ phiếu lên gần 138 triệu cổ phiếu TCB.

Theo đó, ông Hồ Anh Minh con trai của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh đã nhận chuyển nhượng xong hơn 44,7 triệu cổ phiếu TCB, giao dịch thỏa thuận từ ngày 14-19/12/2018. Qua đó, ông Hồ Anh Minh đã nâng sở hữu từ hơn 93 triệu cổ phiếu lên gần 138 triệu cổ phiếu TCB, tương đương tỷ lệ 3,95%.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, bà Nguyễn Hương Liên, em dâu ông Hồ Hùng Anh đã chuyển nhượng 45 triệu cổ phiếu TCB, giao dịch thỏa thuận. Qua đó, bà Nguyễn Hương Liên giảm sở hữu tại ngân hàng Techcombank từ hơn 114 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 69,6 triệu cổ phiếu TCB, tương đương với tỷ lệ 1,99%.

tcb_ypyq
Ông Hồ Anh Minh con trai của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank đã mua thành công hơn 11,7 triệu cổ phiếu TCB. 

Qua giao dịch này, nhiều người cho rằng có khả năng đây là giao dịch "sang tay" cổ phiếu giữa 2 người thân của ông Hồ Hùng Anh. 

Ngoài 2 người trên, những người thân của ông Hồ Hùng Anh cũng đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại ngân hàng Techcombank. 

Bản thân ông Hồ Hùng Anh cùng các thành viên trong gia đình đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu tại Techcombank. Được biết, ông Hùng Anh hiện đang nắm giữ hơn 39,3 triệu cổ phiếu TCB. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ ông Hùng Anh) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ ruột ông Hùng Anh), mỗi người đang sở hữu hơn 174 triệu cổ phiếu TCB. 

Ngọc An