Chủ tịch Ngân hàng VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu bao nhiêu cổ phiếu VPB?

(NTD) - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) danh sách những người nội bộ và liên quan, tính vào thời điểm đầu tháng 7/2018.

Theo đó, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, đang sở hữu 70,26 triệu cổ phiếu. Tính theo giá cổ phiếu VPB đang giao dịch ở mức 25.900 đồng/cổ phiếu thì tài sản của ông Dũng đạt hơn 5.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Vũ Thị Quyên, mẹ của ông Ngô Chí Dũng, đang nắm giữ 66,557 triệu cổ phiếu. Bà Hoàng Anh Minh, vợ ông Ngô Chí Dũng, là người nắm giữ nhiều nhất trong gia đình, với 72,9 triệu cổ phiếu. Như vậy, ông Ngô Chí Dũng và những người liên quan đang nắm tổng cộng 209,7 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng với 8,4% vốn điều lệ ngân hàng này.

Dương Nguyễn