Chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non trong năm 2018

(NTD) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non.

Do các giáo viên mầm non rất vất vả khi vừa phải giảng dạy, vừa chăm sóc trẻ trong một lớp học có đông sĩ số, mà luôn luôn chịu một áp lực rất cao là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ. Mà hơn hết là những giáo viên tự nguyện lên những vùng sâu, vùng xa, vùng có đời sống khó khăn thì càng vất vả hơn. Mặc dù công việc của giáo viên mầm non rất vất vả nhưng mức lương của họ còn thấp, chưa đáp ứng được cuộc sống.

Vì vậy, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ban hành nhằm giúp đỡ cho các giáo viên mầm non có đủ điều kiện hơn để trang trải cuộc sống.

Theo Nghị định, tất cả giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Đối với giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được thanh toán tiền mua tài liệu học tập tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số (nếu có), theo quy định. 

Các giáo viên trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở những cơ sở giáo dục mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mỗi tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng.

Huỳnh Như