Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục Quản lý thị trường

(NTD) – Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2018.

Tổng cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Bộ Công thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng; đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật.

cục quản lý tt
Quyết định thành lập Tổng cục Quản lý thị trường (Ảnh: Cục QLTT) 

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Công thương thực hiện sắp xếp bộ máy quản lý thị trường địa phương theo lộ trình thực hiện tại Đề án thành lập Tổng cục Quản lý thị trường phê duyệt kèm theo quyết định này; Xây dựng Đề án thành lập 19 cục quản lý thị trường liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 12/2019; giảm số lượng đội quản lý thị trường cấp huyện xuống còn 376 đội theo lộ trình đến năm 2020.

Sông Trường