Bưởi Diễn sốt giá tại Sài Gòn

(NTD) - Cam Canh, bưởi Diễn là những loại trái cây ngon có tiếng của vùng đất Hà Thành. Những năm qua bưởi Diễn đã lên đường nam tiến vào Sài Gòn, và là mặt hàng được nhiều người sành chơi mua về chơi Tết.

 

                                                                                                               Thực Hiện: Thêu Thêu - Danh Kiên

 

 

 

TIN KHÁC