Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh cồng đầu xuân thị trường chứng khoán

(NTD) - Mùng 8 Tết (ngày 23/2), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã đánh cồng đầu xuân thị trường chứng khoán Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu to lớn đạt được trong năm 2017 của HOSE và toàn thị trường đã đóng góp tích cực cho sự thành công của trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước, công tác tái cấu trúc thị trường đã được triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, thị trường trái phiếu đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc huy động vốn cho ngân sách và tái cơ cấu nợ công.

HOSE Le danh cong Dau Xuan Mau Tuat 2018
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh cồng tại Lễ đánh cồng đầu xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh: Bá Thụy

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể được coi là bệ phóng cho sự thành công của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, thực hiện tốt vai trò kiến tạo, phù hợp với chính sách của Đảng và Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng phối hợp với các Bộ, ban, ngành liên quan tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó trọng tâm là sửa đổi Luật Chứng khoán, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nhằm tạo môi trường tốt nhất, minh bạch nhất cho doanh nghiệp và thị trường trong việc huy động, sử dụng vốn và luân chuyển vốn hiệu quả trong nền kinh tế.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng và sự bền vững của thị trường thông qua việc tăng cường tính công khai minh bạch, cải thiện chất lượng về quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Tăng cường quản trị rủi ro và tiêu chuẩn an toàn tài chính, tiếp tục công tác tái cấu trúc ở cấp độ cao hơn các trụ cột của thị trường chứng khoán, thị trường tài chính.

Thứ ba: Tăng cường thu hút các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước phục vụ cho đầu tư phát triển, hỗ trợ cho kênh dẫn vốn ngân hàng; đóng góp tích cực cho công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước…

Thứ tư: Triển khai các sản phẩm mới, các thị trường mới theo thông lệ quốc tế, xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường xử lý nợ xấu ngân hàng. Đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, thông suốt trong giao dịch, thanh toán.

Thứ năm: Tăng cường năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành thị trường, kịp thời ứng phó và xử lý các vấn đề phát sinh, các biến động bất lợi về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý thị trường chứng khoán với cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để ổn định tâm lý đầu tư, nâng cao nhận thức, hiểu biết của công chúng đầu tư về thị trường chứng khoán.

Bước sang năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tin tưởng thị trường chứng khoán sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển và sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào nền kinh tế nước nhà. Bộ Tài chính sẽ luôn sát cánh cùng các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, cùng thị trường chứng khoán theo đúng tinh thần Chính phủ kiến tạo.

Thay mặt cho toàn ngành chứng khoán, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng đã cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng cùng với những chỉ đạo quan trọng. Bên cạnh đó, tập thể cán bộ viên chức ngành tài chính nói chung và ngành chứng khoán nói riêng nhận thức sâu sắc được rằng sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính cùng sự phối kết hợp của các Bộ, Ngành, đơn vị liên quan là yếu tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua.

Nguyễn Như