Áp dụng hệ số K gây thất thoát nguồn thu ngân sách

(NTD) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng bảng giá đất của TP.HCM hiện chỉ tương đương khoảng 30-40% giá đất trên thị trường, cần phải xem xét lại cho phù hợp. Nếu áp dụng hệ số K cho khu vực 1 là 1,2 cho các tuyến đường trung tâm Q.1 mà không tính theo giá thị trường sẽ khiến ngân sách nhà nước thất thoát.

Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường nhanh chóng hoàn thành đề án cơ chế, chính sách pháp luật trong việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đang tồn đọng.

IMG_6003
Nếu áp dụng hệ số K cho khu vực 1 là 1,2 thì giá đất ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ 194 triệu đồng/m2, thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Ảnh: T.Lợi

Đối với giá tính bồi thường cho người dân, Sở TN&MT TP.HCM đề nghị cho phép sử dụng thông tin giao dịch thị trường thực tế làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường tại thời điểm có chủ trương thực hiện dự án. Đồng thời cho phép UBND TP.HCM chấp thuận giá đất dự kiến để tính bồi thường và dùng giá tái định cư dự kiến để lấy ý kiến người dân. 

Theo Sở TN&MT TP.HCM, từ năm 2011 đến tháng 6/2018, TP.HCM tồn đến 133 dự án chưa hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc chưa hoàn thành việc thu hồi đất. Điều này khiến nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai còn bị thất thu, nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo thành nguồn thu lâu dài và bền vững. Nguyên nhân là do các quy định và cơ chế xác định giá đất, thẩm định giá đất khi vận hành thực tế chưa thực sự đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), bảng giá đất của TP.HCM hiện nay đang áp dụng chưa phù hợp với nguyên tắc giá phổ biến trên thị trường và hiện chỉ tương đương khoảng 30-40% giá đất trên thị trường. Nếu áp dụng hệ số K cho khu vực 1 là 1,2 thì các tuyến đường trung tâm Q.1 như phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ 194 triệu đồng/m2, thấp hơn rất nhiều so với thị trường.

Để khắc phục tình trạng này, HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Đất đai 2013 về định giá đất. Trong đó, bỏ quy định Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần tại điều 113 Luật Đất đai. Sửa đổi điều 114 Luật Đất đai giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể đảm bảo giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Về lâu dài, nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước.

 

Hệ số K là hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất (trừ trường hợp giao qua đấu giá), công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hệ số này hằng năm sẽ do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Sau khi xác định được hệ số, Sở tài chính sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

  

K.Chi