Ăn tết nhà nội hay nhà ngoại ?

Đã bao lâu rồi, các bạn chưa được về nhà ngoại ăn tết? Đến bao giờ câu hỏi này mới thôi trăn trở nhiều thế hệ phụ nữ Việt Nam.

                                                                                                                           Thực hiện: Thêu Thêu - Danh Kiên - Thiên Quý

 

 

 

TIN KHÁC