Xuất khẩu nông sản, dệt may, giày dép giảm mạnh trong tháng 1/2020

(NTD) - Trong tháng 1/2020, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 4,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Công thương cho biết, giá trị xuất khẩu tháng 1/2020 ước đạt 19 tỷ USD, giảm gần 16% so với tháng 12/2019. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trước nay đều giảm mạnh như dệt may đạt 2,6 tỷ USD (giảm 21%), điện thoại và linh kiện đạt 2,6 tỷ USD (giảm hơn 22%, giày dép đạt 1,6 tỷ USD (giảm gần 10%)…

Đáng chú ý, một số mặt hàng nông sản cũng có kim ngạch giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, thủy sản đạt 550 triệu USD (giảm hơn 25%), cà phê đạt 245 triệu USD (giảm 30%), hạt tiêu đạt 40 triệu USD (giảm gần 30%)…

may
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trước nay đều giảm mạnh trong tháng 1/2020 như dệt may đạt 2,6 tỷ USD (giảm 21%), điện thoại và linh kiện đạt 2,6 tỷ USD (giảm hơn 22%, giày dép đạt 1,6 tỷ USD (giảm gần 10%)…

Ngược lại, một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,6 tỷ USD (tăng gần 6%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1 tỷ USD (tăng gần 2%).

Trong tháng 1/2020, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 4,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu thứ 2 với giá trị đạt 3,7 tỷ USD, tăng 33%. Xuất khẩu sang hị trường EU đạt 2,6 tỷ USD, giảm 31%. Xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á đều giảm mạnh.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2020 ước tính đạt 38,1 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tháng đầu năm 2020 ước tính nhập siêu 100 triệu USD.

Hoàng Yến