Vạch trần đường dây buôn lậu rác thuốc xuyên quốc gia (kỳ 2)

(NTD) - Các con đường buôn lậu lớn được A Vương kể tên như Cột mốc 05, 06, “cửa khẩu” A Liên… Cửu vạn vác hàng theo đường mòn từ những kho kế cận ra cột mốc để “thông quan” rồi vượt đồi để về Việt Nam.

TIN KHÁC