TP.HCM: Thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng

(NTD) - Ngày 11/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có quyết định thành lập Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng.

Theo quyết định, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố có nhiệm vụ xây dựng các đề án, đề tài, kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng hàng năm, 5 năm và dài hạn trên địa bàn, đồng thời vận chuyển hành khách công cộng đến các tỉnh liền kề.

Nội dung thực hiện bao gồm chiến lược quy hoạch, chương trình phát triển tích hợp (phát triển, điều chỉnh mạng lưới, kết cấu hạ tầng và ứng dụng công nghệ tiên tiến), tiêu chí kỹ thuật, đơn giá, định mức, quy chế, cơ chế quản lý, chính sách phát triển.

Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thành phố cho biết, việc hình thành trung tâm này có quy mô quản lý lớn hơn, cụ thể bao gồm cả điều hành hoạt động metro, buýt đường thủy…

Hiện tại, thành phố đang quản lý 145 tuyến xe buýt với gần 3.000 xe buýt hoạt động.

Kim Thùy