Tiêu huỷ hàng giả, hàng kém chất lượng có trị giá hơn 200,000,000 đồng.

Sáng ngày 08/02/2018 Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổng giá trị lô hàng đem đi tiêu hủy ước tính hơn 200 triệu đồng.

TIN KHÁC