Thủ tướng giao 3 cơ quan xử lý đơn thư khiếu nại

(NTD) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết đối với những đơn, thư do các cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác chuyển đến; đơn thư phản ánh vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp; vụ việc dư luận xã hội quan tâm; vụ việc có dấu hiệu giải quyết không đúng pháp luật.

11-09-2019-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-giai-quyet-k
Ảnh minh họa - internet

Các đơn, thư còn lại chuyển Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Giao Thanh tra Chính phủ tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước; đơn, thư kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giao Bộ Tư pháp tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về việc thi hành án dân sự; việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của cơ quan hành chính nhà nước; định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lý Trường