Thoái hết phần vốn nhà nước tại Viglacera trong năm 2020

(NTD) - Hiện phần vốn nhà nước tại Viglacera còn gần 39%, Viglacera đang hoạt động theo mô hình công ty đại chúng. Nhóm cổ đông Gelex đang nắm hơn 25% vốn tại Viglacera.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết sẽ thoái hết phần vốn Nhà nước còn lại tại Tổng Công ty Viglacera trong năm 2020. Hiện phần vốn nhà nước tại Viglacera còn gần 39%, Viglacera đang hoạt theo mô hình công ty đại chúng.

Trong năm 2018, Bộ Xây dựng đã đăng ký thoái vốn tại VGC với mức giá 23.000 đồng/cổ phiếu nhưng không thành công. Năm 2019, Bộ Xây dựng tiếp tục đăng ký với mức giá 23.000 đồng/cổ phiếu nhưng cũng không thoái hết được lượng chào bán.

VGC
Hiện tại, nhóm cổ đông Gelex đang nắm hơn 25% vốn tại Viglacera.

Vào tháng 4/2019, Bộ Xây dựng đã bán ra 69 triệu cổ phiếu với mức giá 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị 1.587 tỷ đồng cho nhóm cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam - Gelex (GEX). Chủ tịch Gelex - ông Nguyễn Văn Tuấn đã được bầu làm Chủ tịch Viglacera. Ngoài ra, bà Đỗ Thị Phương Lan – Phó Chủ tịch Gelex cũng được bầu làm thành viên HĐQT Viglacera.

Hiện tại, nhóm cổ đông Gelex đang nắm hơn 25% vốn tại Viglacera. Số cổ phần mà nhóm Gelex mua vào chủ yếu đến từ nhóm Dragon Capital và mua một phần trong phiên thoái vốn của Bộ Xây dựng.  

Hoàng Yến