Công dụng của củ ấu

Công dụng của củ ấu

(NTD) - Cây ấu còn gọi là ấu trụi, ấu nước, kỵ thực, lăng thực (Trung Quốc), macre (Pháp), water chesnut (Anh), krechap (Campuchia), tên khoa học Trapa cochinchinensis Lour.,...


CHUYÊN ĐỀ