SeABank chào bán tiếp 6 triệu cổ phiếu ế

(NTD) - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu này là cổ đông hiện hữu, ưu tiên những nhà đầu tư có đơn đăng ký mua với số lượng lớn để đảm bảo tiến độ tăng vốn theo phương án phát hành, có đủ năng lực tài chính.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết, trong đợt phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vừa qua có hơn 6 triệu cổ phiếu bị ế.

Hồi đầu tháng 9/2019, SeABank dự kiến phát hành thêm 168,1 triệu cổ phiếu với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 7% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018. Thông qua đợt phát hành, SeABank muốn tăng vốn điều lệ thêm 1.681 tỷ đồng, lên mức 9.369 tỷ đồng.

seabank
SeABank cho biết trong đợt phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vừa qua, có hơn 6 triệu cổ phiếu bị ế.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2019, có hơn 6 triệu cổ phần cổ đông hiện hữu từ chối mua, tương ứng hơn 60 tỷ đồng mệnh giá. Với số cổ phiếu dư này, SeABank sẽ tiếp tục phân phối với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngân hàng này cho biết sẽ ưu tiên bán cho cổ đông hiện hữu, những nhà đầu tư có đơn đăng ký mua với số lượng lớn hoặc có đủ năng lực tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận sau thuế đã soát xét của SeABank đạt 321 tỷ đồng, giảm 56 tỷ đồng so với báo cáo ngân hàng tự lập, tương đương giảm gần 15%. Nguyên nhân là thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh so với kết quả tự lập trước đó. Tổng tài sản của SeABank tính đến cuối tháng 5 đạt 149.087 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cuối năm 2018.

Hoàng Yến