Quy trình phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2019

(NTD) - Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019. Bắt đầu từ hôm nay, thí sinh có quyền nộp đơn xin chấm phúc khảo bài thi.

65217986_312351892981942_372352838266781696_n
Bộ GD&ĐT công bố điểm thi 2019

Sau khi có kết quả thi, Chủ tịch hội đồng thi sẽ chỉ đạo ban thư ký hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (dựa vào mẫu thống nhất theo quy định của Bộ GD&ĐT), ký tên, đóng dấu và gửi cho các trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được cấp 1 giấy chứng nhận kết quả thi với mã số xác định duy nhất.

Nếu thí sinh có thắc mắc về điểm thi có thể làm đơn phúc khảo bài thi. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó.

Kể từ ngày công bố điểm thi, trong vòng 10 ngày, thí sinh phải nộp đơn phúc khảo bài thi nếu có thắc mắc và nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ chuyển đơn đến hội đồng thi. Tiếp đó, hội đồng thi có trách nhiệm công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do ban thư ký hội đồng thi xử lý như sau:

Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì ban thư ký lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.

Nếu kết quả chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho trưởng ban phúc khảo bài thi tự luận tổ chức cho cán bộ thứ 3 chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác. Nếu kết quả chấm của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.

Nếu kết quả chấm của cả 3 cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo bài thi tự luận sẽ lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến 2 chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Đặc biệt, nếu nhận thấy có biểu hiện tiêu cực thì phải xử lý theo quy định.

Đối với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của ban phúc khảo là điểm thi bài thi trắc nghiệm chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Đối với những bài thi của các thí sinh không có nhu cầu phúc khảo, chậm nhất đến ngày 16/7, sở GD&ĐT các tỉnh thành cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào hệ thống quản lý thi, và dự kiến công bố kết quả xét sơ bộ chậm nhất ngày 18/7.

Như Quỳnh