Quý 3/2017: Các dự án có sử dụng vốn ODA có tiến độ giải ngân cao

(NTD) - Đó là nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM trong báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trong quý 3/2017.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện TP.HCM theo dõi 18 dự án đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 104 tỷ đồng. Trong đó vốn ODA là gần 89 tỷ đồng và vốn đối ứng là hơn 15 tỷ đồng. Giải ngân trong quý 3/2017 đối với vốn vay ODA là hơn 732 triệu đồng và vốn đối ứng hơn 112 triệu đồng.

7-1007
Dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên đang có tốc độ giải ngân vốn ODA cao. Ảnh: N.Vũ

Các dự án xếp loại A việc giải ngân gồm: Dự án đầu tư Xây dựng đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến Bến Thành – Suối Tiên (JICA), Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM – Giai đoạn 2 (WB) và Dự án Giảm thất thoát nước, tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 2010-2015 (ADB).

Loại B gồm: Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé – kênh Đôi – Tẻ (Giai đoạn 2) và Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 2.

Xếp loại C là: Dự án xây dựng tàu điện ngầm số 2 TP.HCM Bến Thành – Tham Lương.

Theo nhận định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các dự án xếp loại A có tiến độ giải ngân vốn ODA cao. Còn đối với các dự án quy mô đầu tư lớn như tàu điện ngầm số 2 và liên quan đến Metro Bến Thành – Tham Lương đang thực hiện chậm so với tiến độ ban đầu do đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định, khó khăn trong công tác triển khai đền bù giải phóng mặt bằng và di dời các công trình tiện ích.

N.Vũ