Quảng Ninh: Yêu cầu các địa phương dừng đề xuất dự án mới

(NTD) - Việc làm này nhằm giảm hình thành các đô thị không có người ở gây lãng phí nguồn lực từ đất đai, xã hội và ảnh hưởng đến việc sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà của nhân dân do vướng quy hoạch.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nhà ở để thống kê, đánh giá những căn hộ chưa được sử dụng.

Trên cơ sở thời gian thực hiện của quy hoạch chung của từng địa phương từ đó ban hành quyết định chi tiết về lộ trình thực hiện đầu tư các dự án theo quy hoạch, công bố công khai để làm cơ sở triển khai thực hiện; không đề xuất đầu tư mới các dự án mà thực tế chưa có nhu cầu sử dụng được, làm hình thành các đô thị không có người ở gây lãng phí nguồn lực từ đất đai cũng như nguồn lực của xã hội và ảnh hưởng đến việc sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà của nhân dân do vướng quy hoạch.

Quảng Ninh
Quảng Ninh đang dành quỹ đất cho phát triển sản xuất, phát triển dịch vụ, phát triển đô thị khi có nhu cầu đất ở thực sự.

Đối với địa điểm quy hoạch các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 3ha tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở ngành, địa phương trên địa bàn thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5240/UBND-QH1 ngày 24/7/2019.

Việc làm này nhằm giảm hình thành các đô thị không có người ở gây lãng phí nguồn lực từ đất đai, xã hội và ảnh hưởng đến việc sửa chữa, cải tạo, xây mới nhà của nhân dân do vướng quy hoạch. Ngoài ra, các địa phương cũng được chỉ đạo ban hành quyết định chi tiết về lộ trình đầu tư các dự án theo quy hoạch, công bố công khai.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế khẩn trương lập và điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn, Móng Cái; UBND các địa phương triển khai lập và trình duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị sau khi chương trình phát triển đô thị của tỉnh, kế hoạch phát triển đô thị của địa phương, chương trình phát triển nhà ở của tỉnh được phê duyệt và trên cơ sở nội dung rà soát của các địa phương, kế hoạch phát triển nhà ở của từng địa phương, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ xem xét việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án đô thị, nhà ở có quy mô trên 3 ha.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai 85 dự án hạ tầng khu đô thị, nhà ở với tổng diện tích đất khoảng 1.979 ha, tương ứng với khoảng 43.800 căn hộ, ô đất ở.

K.C