Phát hiện nhiều sai phạm của cựu Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký kết luận thanh tra hành chính và thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án tại Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). Theo kết luận này, Cục Sở hữu trí tuệ có rất nhiều sai phạm tại nhiều dự án, trong đó lỗi lớn thuộc về nguyên lãnh đạo Cục SHTT.

Cục trưởng đã nghỉ hưu nhưng vẫn ký quyết định

Theo kết luận thanh tra của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), dự án tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật (gọi tắt là dự án 1), trình tự, thủ tục tổ chức đấu thầu chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật khi kế hoạch đấu thầu chưa được cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định trước khi trình lãnh đạo bộ phê duyệt; các gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án không có dự toán và quyết định phê duyệt dự toán…

Cuc SHTT
Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội).

Đáng chú ý, kết luận thanh tra chỉ rõ: “Ông Trần Việt Hùng (nguyên Cục trưởng Cục SHTT) ký quyết định số 1518/QĐ-SHTT ngày 14.7.2011 trong khi đã nghỉ hưu là không đúng thẩm quyền; việc tạm ứng tiền mặt 2 tỉ đồng tiền thu phí của cục cho Cty CP Bảo tàng Hồ Chí Minh vay để sử dụng trong xây dựng cơ bản mà không hạch toán vào sổ sách kế toán là vi phạm chế độ quản lý tài chính, đã được Cục Cảnh sát kinh tế (C46) xác định bằng biên bản làm việc với Cục SHTT ngày 26.6.2014. Tuy nhiên, do sai phạm chưa gây hậu quả thiệt hại nên C46 đề nghị cục họp xử lý nội bộ”. Về trách nhiệm cá nhân, Thanh tra Bộ KHCN xác định lỗi thuộc về ông Trần Việt Hùng (nguyên Cục trưởng), ông Phạm Mạnh Hào (nguyên Chánh Văn phòng Cục), bà Lê Bích Hoa (phụ trách kế toán) và bà Tô Thị Mỹ Hà (thủ quỹ).

Đối với dự án “Nâng cao năng lực tự động hoá quản trị đơn” (gọi tắt là dự án 2), ngoài sai phạm về trình tự thủ tục lập dự án đầu tư; vi phạm thủ tục tổ chức đấu thầu… đặc biệt là phần mềm IPAS.NET được bàn giao từ tháng 10.2009 nhưng không sử dụng được trên thực tế, do vậy kết quả của dự án chưa được phê duyệt. Kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm này có nguyên nhân do “thuyết minh dự án đầu tư và nâng cấp hệ thống IPAS đã không đi đúng hướng giải pháp kỹ thuật cần thiết và việc thẩm định thuyết minh dự án đầu tư trước khi phê duyệt cũng không phát hiện được vấn đề này”. Thanh tra kết luận trách nhiệm thuộc về các ông Trần Việt Hùng, Phạm Mạnh Hào, bà Lê Bích Hoa và có cả một phần trách nhiệm của ông Phạm Phi Anh (Phó Cục trưởng đương nhiệm).

Có biểu hiện thất thoát 115.000USD

Riêng đối với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sáng chế và Trung tâm tra cứu, ngoài lỗi liên quan đến công tác đấu thầu, việc trung tâm tra cứu chưa được xây dựng theo mục tiêu của đề án, vì vậy, một số thiết bị máy chủ (3 máy) để trang bị cho Trung tâm tra cứu không được sử dụng, gây lãng phí.

Về dự án Số hoá tư liệu sáng chế do Tổ chức SHTT thế giới tài trợ, Cục SHTT đã không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. “Với trách nhiệm là chủ dự án, nhưng Cục SHTT đã thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), có biểu hiện làm thất thoát nguồn vốn ODA với tổng giá trị 115.000USD” - kết luận thanh tra nêu rõ. Trách nhiệm cá nhân thuộc về các ông Trần Việt Hùng, Phạm Phi Anh, Phạm Mạnh Hào.

Kiến nghị biện pháp xử lý, Thanh tra Bộ KHCN đề nghị cần “tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cục theo quy định của pháp luật do đã có thiếu sót, vi phạm trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án. Việc kiểm điểm, đề xuất xử lý phải thực hiện và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31.7.2015”.

Theo Lao động