Người dân Thủ Thiêm nói gì về việc Thành phố muốn xây nhà hát 1.500 tỷ đồng?

(NTD) - Trong khi chưa sửa chữa được những sai phạm tại Thủ Thiêm thì mới đây 100% đại biểu UBND TP.HCM lại tán thành việc xây nhà hát Thành phố với số tiền 1.500 tỷ. Điều này càng đẩy sự bức xúc của bà con Thủ Thiêm đến cùng cực.

TIN KHÁC