Nghệ nhân đi bộ trên tuyết để vẽ tranh

(NTD) - Simon Beck, nghệ nhân vẽ các chi tiết trên tuyết bằng cách đi bộ trên tuyết rơi, đã thực hiện cảnh quay ông hoàn thành những tác phẩm ấn tượng.