Nghệ nhân đi bộ trên tuyết để vẽ tranh

(NTD) - Simon Beck, nghệ nhân vẽ các chi tiết trên tuyết bằng cách đi bộ trên tuyết rơi, đã thực hiện cảnh quay ông hoàn thành những tác phẩm ấn tượng.

TIN KHÁC