Ngân hàng Thế giới “vạch” ra điểm yếu trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam

(NTD) - Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp nhiều, nhưng người tiêu dùng nước ngoài không biết đến đấy là sản phẩm của Việt Nam.

Theo đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra tại báo cáo chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp nhiều, nhưng người tiêu dùng nước ngoài không biết đến đấy là sản phẩm của Việt Nam.

Theo đó, hơn 80% kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam là sản phẩm thô, không phải dưới dạng thành phẩm. Như vậy, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội nâng cao giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng ở đây có thể thu được thông qua những sản phẩm "tinh hơn" có "thương hiệu hơn".

Lấy ví dụ về những nước thành công trong lĩnh vực nông nghiệp, WB đưa ra ví dụ cụ thể về 2 nước là Ấn Độ, hay Đài Loan đều là nhữg nước biết thay đổi để phù hợp với những điều kiện mới. Đặc biệt cả hai nước này đều đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất để bảo đảm chất lượng, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo bậc đại học.

Vì vậy, WB nhấn mạnh Việt Nam trong thời gian tới phải chú ý gia tăng thêm giá trị. Chú ý đến thiết kế bao bì, đóng gói sản phẩm cũng như chú trọng gây dựng thương hiệu của sản phẩm Việt Nam trên thị trường nước ngoài.

M.T