Năm 2017: Siết chặt quản lý thị trường phân bón và xăng dầu

(NTD) - Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, năm 2017, lực lượng quản lý thị trường sẽ chú trọng kiểm tra thường xuyên, tập trung quản lý 2 mặt hàng đó là phân bón và xăng dầu.

Lãnh đạo Bộ Công thương đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch kiểm tra thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường năm 2017 chính là tập trung quản lý 2 mặt hàng phân bón và xăng dầu.

Theo kế hoạch này, các đối tượng nằm trong diện trọng điểm phải kiểm tra thường xuyên gồm: Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân bón vô cơ; Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh; Kiểm tra chất lượng phân bón vô cơ; Việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định và các quy định khác của pháp luật trong kinh doanh phân bón vô cơ.

Hiện nay, thị trường phân bón có quy mô 2 tỷ USD mang lại nhiều lợi nhuận, do đó không ít các đối tượng nhảy vào để làm giả từ sản phẩm đến con dấu kiểm định. Tác hại của phân bón giả gây nguy hại môi trường, sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng nông sản phẩm phân bón thật, làm giảm tính cạnh tranh. Nếu bón sai, bón nhầm phân bón giả sẽ làm hỏng kết cấu đất trồng trọt rất lâu dài, rất lâu mới khắc phục được. Và người thiệt hại lớn từ nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng chính là người nông dân và nền nông nghiệp của Việt Nam.

Mai Trinh