Năm 2016, dư nợ tín dụng ngân hàng tăng 18-20%

(NTD) - Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết quả điều hành Chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong năm 2016. Theo đó, dư nợ tín dụng tăng khoảng 18-20%.

Theo NHNN, trong năm qua, NHNN đã điều hành cung tiền hợp lý tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) ổn định lãi suất huy động, có điều kiện phấn đấu giảm lãi suất cho vay, ổn định tỷ giá và đảm bảo kiểm soát lạm phát. Tính đến ngày 29/12/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 17,88%, huy động vốn tăng 18,38% so với cuối năm 2015. Lạm phát cơ bản được kiểm soát ổn định và cả năm đạt 1,87%, góp phần quan trọng trong việc thực hiện kiểm soát lạm phát CPO cả năm 4,74%, đạt mục tiêu dưới 5% Quốc hội đề ra.

dư nợ tín dụng
Năm 2016 dư nợ tín dụng ngân hàng tăng 18-20%. Ảnh: Vtv.vn

Về mặt bằng lãi suất, NHNN chỉ đạo các TCTD thực hiện các biện pháp cân đối vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, điều chỉnh tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn giảm dần theo lộ trình góp phần giảm áp lực lãi suất cho các TCTD. Mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng 0,2-0,3%/năm trong 3 tháng đầu năm thì từ tháng 4 đã ổn định, đặc biệt giữa tháng 4 và từ cuối tháng 9/2016, một số TCTD đã giảm 0,3-0,5%/năm lãi suất huy động, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay hiện phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với kỳ hạn ngắn và 9-11%/năm đối với trung và dài hạn; khách hàng tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4-5%/năm.

Năm 2016, nợ xấu được giữ ổn định ở mức dưới 3%, đến 30/11/2016, tỷ lệ nợ xấu ước tính còn khoảng 2,46%. Từ đầu năm 2016 đến hết 30/11/2016, VAMC đã thực hiện mua 839 khoản nợ, với tổng dư nợ gốc là 23.283 tỷ đồng, giá mua nợ là 22.483 tỷ đồng.

 Ánh Hoa