Màn trình diễn kết hợp của bóng nhựa và nito lỏng

(NTD) - Các nhà khoa học của Đại học Plymouth đã thực hiện mộc cuộc thí nghiệm trước sự chứng kiến của rất nhiều người tại trung tâm thương mại.

TIN KHÁC