“Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2018” mở rộng phạm vi đối tượng

(NTD) - Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2018 được tổ chức từ ngày 5 - 19/9/2018 tại Thành phố Tân An, tỉnh Long An. Liên hoan đã có 25 đoàn, Nhà hát với 32 vở diễn (8 vở của các đơn vị ngoài công lập) đăng ký tham gia.

Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2018 đã được mở rộng phạm vi đối tượng để tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia được đông đảo, theo đó, các đơn vị nghệ thuật Cải lương chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập có tư cách pháp nhân, có thời gian hoạt động nghệ thuật Cải lương liên tục từ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm liên hoan) là đủ điều kiện tham gia. Đây là năm đầu tiên sự kiện thi cải lương chuyên nghiệp toàn quốc này được bỏ chữ “chuyên nghiệp” ra khỏi tên gọi, trở thành Liên hoan Cải lương toàn quốc. Ông Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, lý giải việc bỏ chữ "chuyên nghiệp" trong tên gọi cuộc thi nhằm hướng đến tính xã hội hóa ở cuộc thi nhiều hơn. Điều này có nghĩa là cuộc thi về lâu dài hướng đến khuyến khích các đơn vị tư nhân tham gia nhiều hơn.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn và nghệ sĩ Lê Tứ tại buổi họp b
Nghệ sĩ Thanh Tuấn và nghệ sĩ Lê Tứ tại buổi họp báo

Các đề tài tham gia Liên hoan không hạn chế nội dung, tuy nhiên khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Vở diễn tham gia phải là những vở được dàn dựng từ năm 2014 đến nay, có thời lượng từ 90 phút trở lên và không sử dụng kịch bản nước ngoài.

Buổi họp báo công bố Liên hoan Cải lương toàn quốc
Buổi họp báo công bố Liên hoan Cải lương toàn quốc

Để đổi mới các hoạt động của Liên hoan nhằm vinh danh các thế hệ nghệ sĩ cải lương và đưa nghệ thuật cải lương đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật, liên hoan lần này còn có một chương trình biểu diễn với chủ đề “Danh tài hội tụ” với sự tham gia biểu diễn của các thế hệ nghệ sĩ cải lương được khán giả yêu mến vào đêm bế mạc trao giải. Lễ Bế mạc và trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Long An, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 20h ngày 19/9/2018 tại sân khấu Đoàn Cải lương Long An

Bài & ảnh : Liên Hương