Lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu

(NTD) - Phó Thủ tướng vừa ban hành kế hoạch lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trong suốt thời gian 1 năm qua.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.

Cụ thể, sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Trưởng Ban, các đồng chí Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn. Thời gian triển khai từ nay đến trước ngày 30/12/2016.

buon-lau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích kiếm tra lần này nhằm đánh giá lại kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buồn lậu, gian lận thương mại và kết quả công tác đấu tranh trong thời gian qua. 

Đợt kiểm tra này nhằm nắm bắt kịp thời tình hình, kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng, kinh phí, phương tiện nghiệp vụ,...Tổng hợp các đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Qua đó, nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương phương án điều chỉnh, kiểm soát đảm bảo phù hợp, chặt chẽ.

 Quang Thuận