Lấn chiếm đất có thể bị phạt đến 500 triệu đồng

(NTD) - Từ tháng 1/2020 mức phạt tối đa với cá nhân có hành vi lấn chiếm đất là 500 triệu đồng, với tổ chức là 1 tỷ đồng.

Theo Nghị định 91/2019, có hiệu lực từ ngày 5/1/2020, nếu cá nhân, tổ chức lấn chiếm đất nông nghiệp, đất rừng đặc dụng ở khu vực nông thông từ 1ha trở lên sẽ bị phạt 200 - 500 triệu đồng (quy định hiện hành là 1 - 3 triệu đồng và không nêu cụ thể mức độ lấn chiếm).

Nhà không phép
Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, mức xử phạt cao gấp hai lần mức xử phạt với loại đất tương ứng ở khu vực nông thôn nhưng không quá 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức. Ảnh:T.L

Người lấn, chiếm đất dưới 0,05 ha đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền 2 - 3 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 3 - 5 triệu đồng với diện tích từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha; 5 -15 triệu đồng với diện tích từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha; 15 - 30 triệu đồng với diện tích từ 0,5 đến dưới 1ha; 30 - 70 triệu đồng với diện tích từ một ha trở lên.

Người lấn, chiếm dưới 0,05 ha đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng; nếu diện tích từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha, tiền phạt từ 20 - 40 triệu đồng... Mức phạt tăng thành 100 - 200 triệu đồng nếu diện tích đấ từ 0,5 đến dưới một ha; từ 200 - 500 triệu đồng nếu diện tích từ một ha trở lên.

Với trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, mức xử phạt cao gấp hai lần mức xử phạt với loại đất tương ứng ở khu vực nông thôn nhưng không quá 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỷ đồng với tổ chức, quy định hiện hành, mức phạt này 5 - 10 triệu đồng.

Khánh Chi