Khuyến khích doanh nghiệp tham gia mô hình kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp

(NTD) - Kinh doanh hướng tới người thu thu nhập thấp được đánh giá là một mô hình mang lại hiệu quả dành cho khu vực tư nhân Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ngày 8/10, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị bàn tròn "Doanh nghiệp về mô hình kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp" do Cục Phát triển Doanh nghiệp (AED) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Liên hiệp quốc về Kinh tế và Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (UN-ESCAP), Mạng lưới hành động hướng tới doanh nghiệp thu nhập thấp (iBAN), phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) tổ chức.

Nguoi thu nhap thap
Ông Armin Bauer, chuyên gia Ủy ban Liên hiệp quốc về Kinh tế và Xã hội châu Á và Thái Bình Dương cho biết, mô hình kinh doanh IB sẽ giúp doanh nghiệptăng cường thương hiệu cũng như tạo ra công cụ tiến tới các chương trình hỗ trợ của Chính phủ.

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VINASME nhận định, ở Việt Nam, số người thu nhập thấp còn khá nhiều, Chính phủ đã có nhiều việc làm hỗ trợ, để hướng tới công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của các nhóm yếu thế, những người thu nhập thấp (IB).

Thời gian qua, đã có nhứng dự án hỗ trợ người nghèo với nguồn kinh phía rất lớn từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) nhưng cuối cùng không triển khai được. Đó là một sự lãng phí lớn, nhiều người thu nhập thấp đã bị mất cơ hội của mình.

Để tăng cường thương hiệu và danh tiếng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như tạo ra một công cụ tạo tiền đề để tiến tới các chương trình hỗ trợ cho người thu nhập thấp, thời gian qua các chuyên gia của UN-ESCAP đã cùng làm việc với các bộ phận chuyên môn của VINASME về mô hình kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp.

Ông Armin Bauer, chuyên gia của UN-ESCAP cho biết, để tăng cường thương hiệu và doanh tiếng cho doanh nghiệp thuộc diện thu nhập thấp, cũng như tạo ra công cụ tiến tới các chương trình hỗ trợ của Chính phủ cho những doanh nghiệp đó, nhiều doanh nghiệp trong khu vực ASEAN đã tham gia mô hình IB. Điều này sẽ giúp các hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan Chính phủ đánh giá và tư vấn để giải quyết các vấn đề có liên quan đến người nghèo và người có thu nhập thấp.

Ông Armin Bauer cho biết thêm, tại Việt Nam đã có những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực nông nghiệp tham gia mô hình kinh doanh IB lại có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển chung như cung cấp dịch vụ và giá cả phải chăng cho người nghèo. Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống của các nhóm yếu thế, những người thu nhập thấp.

"Các mục tiêu phát triển bền vững đặc biệt phù hợp đối với các vấn đề phức tạp mà các quốc gia thu nhập trung bình gặp phải. Thông qua việc kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục vai trò của mình trong hành trình tiến tới một nền kinh tế toàn cầu bình đẳng, bền vững và hội nhập hơn.

Vai trò của các doanh nghiệp là không thể thiếu trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và hành động của khu vực này là chìa khóa dẫn đến thành công của mỗi mục tiêu thông qua hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, áp dụng mô hình kinh doanh mới, đầu tư, sáng tạo và đổi mới công nghệ và hợp tác”, ông Armin Bauer cho hay.

Trí Nguyễn