IPO Vinalines: Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ nhiều cảng biển lớn

(NTD) - Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Nhà nước dự kiến nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ – Vinalines, các nhà đầu tư trong và ngoài nước được mua không quá 35% vốn; Vinalines cũng nắm giữ cổ phần chi phối tại 11 cảng biển, trong đó cảng Hải Phòng, cảng Sài Gòn và cảng Đà Nẵng Vinalines nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Theo lộ trình cổ phần hóa, trước ngày 30/9/2017, Vinalines sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án cổ phần hóa để Bộ chủ quản tiến hành thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào đầu tháng 11/2017.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) Công ty mẹ - Vinalines diễn ra theo kế hoạch vào tháng 12/2017 và chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 4/2018.

vinalines
Dự kiến, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ – Vinalines. Ảnh: Minh họa.

Được biết, nửa đầu năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của Vinalines đạt gần 8.000 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 240 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt gần 2.200 tỷ đồng - bằng 79% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 830 tỷ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển khoảng 38 triệu tấn, trong đó hàng container tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016, bằng 48% kế hoạch năm 2017.

 Bùi My