Quản trị công ty hiện đại: Bài toán mới đối với doanh nghiệp Việt

Quản trị công ty hiện đại: Bài toán mới đối với doanh nghiệp Việt

(NTD) – Bài toán quản trị doanh nghiệp hiện đại ngày càng khó khăn trong quá trình hội nhập. Để tăng trưởng bền vững và giúp doanh nghiệp tạo dựng lòng tin nơi khách hàng giáo sư Shirley J. Daniel, giảng viên môn “Kế toán quản trị” chương trình Thạc sĩ QTKD cấp cao Việt Nam, ĐH Tổng hợp Hawaii đã có buổi nói chuyện đầy thú vị với các doanh nghiệp Việt Nam.Banner

 • Weather29 - 41°C
 • Weather30 - 39°C
 • Weather28 - 37°C
 • Weather29 - 39°C
 • Weather27 - 33°C
 • Weather26 - 31°C
 • Weather28 - 40°C
 • Weather30 - 38°C
 • Weather27 - 32°C
 • Weather28 - 34°C
 • Weather28 - 34°C
 • Weather28 - 38°C
 • Weather28 - 36°C
 • Weather29 - 39°C
 • Weather24 - 33°C
 • Weather26 - 41°C
 • Weather26 - 39°C
 • Weather30 - 37°C
 • Weather27 - 37°C
 • Weather29 - 31°C
 • Weather31 - 39°C
 • Weather29 - 39°C
 • Weather28 - 37°C
 • Weather28 - 32°C
 • Weather26 - 31°C
 • Weather26 - 31°C
 • Weather27 - 33°C

THĂM DÒ Ý KIẾN

Thăm dò ý kiến: Bạn đánh giá giao diện mới của Báo Người Tiêu Dùng như thế nào?
ĐỌC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG