Hỗ trợ và bảo vệ mạnh mẽ quyền lợi người tiêu dùng

(NTD) - Từ chối tiếp nhận yêu cầu tiến hành thương lượng của người tiêu dùng (NTD), hoặc không tiến hành thương lượng với NTD trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của NTD, doanh nghiệp bán hàng sẽ bị mức phạt từ 1-5 triệu đồng.

59
 

Tăng cường bảo vệ quyền lợi NTD

Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi đã bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có quy định mức phạt như trên.

Đây là một bước đột phá trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của NTD Việt Nam kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi NTD ngày 17/11/2010. Nghị định mới này cũng quy định mức phạt cao nhất từ 5-100 triệu đồng cho hành vi không cung cấp Giấy tiếp nhận bảo hành cho NTD, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành.

Một trong những điều quy định về quyền của NTD được Luật Bảo vệ quyền lợi NTD quy định là: “NTD được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi NTD và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Những địa chỉ hỗ trợ NTD

Luật Bảo vệ quyền lợi NTD quy định: “Bảo vệ quyền lợi NTD là trách nhiệm chung của Nhà nước và toàn xã hội”. Trên cơ sở đó, luật này cũng quy định chính sách của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD. Theo đó, các tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động theo điều lệ được tham gia hoạt động bảo vệ NTD. Cụ thể, các tổ chức này có những nhiệm vụ:

Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng; hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn NTD khi có yêu cầu; đại diện NTD khởi kiện, hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng; Cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD những thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…

Dưới đây là địa chỉ những đơn vị, tổ chức tư vấn, hỗ trợ NTD trong việc bảo vệ quyền lợi NTD tại khu vực phía Nam và TP.HCM:

Văn phòng phía Nam

Hội TC và Bảo vệ NTD Việt Nam (VINASTAS):

49 Pasteur, Q.1, TP.HCM.

ĐT: 028.3821.5294

Hội chống gian lận thương mại và hỗ trợ NTD TP.HCM (AFCA):

64 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5, TP.HCM.

ĐT: 028.3924.0088 - 0903.924.719

 Anh Trinh

_NTD_So 112_In_Page_08