HĐND Tp.Hà Nội không bác trợ giá nước sạch

(NTD) - Về thông tin: HĐND Tp.Hà Nội vừa bác đề xuất của UBND Tp.Hà Nội, không chấp nhận bù giá Nhà máy nước sống Đuống, trong khi trước đó đã bù giá cho Nhà máy nước sông Đà.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019, Phó chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng khẳng định, thông tin trên không chính xác. Nhà máy nước sông Đà có quy mô liên vùng, việc đầu tư nhà máy đúng quy hoạch, không phá vỡ quy hoạch. Hiện Tp.Hà Nội cấp nước sạch cho người dân và tổ chức trên địa bàn, theo Quyết định 38, ngày 19/9/2013, từ đó đến nay giữ giá ổn định cho người dân và cơ sở sản xuất, dù phải có lộ trình tăng giá nước. 

unnamed
Không có chuyện HĐND TP Hà Nội bác trợ giá nước sạch.

Về quản lý nước, trong Nghị định 117/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Thông tư 75 liên Bộ 2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT, hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể ở địa phương, không trái quy định hiện hành. 

Sau khi xem xét giá tiêu thụ, giá bán lẻ, UBND Tp.Hà Nội có trao đổi  với HĐND Tp.Hà Nội bằng Văn bản số 2968, ngày 15/7/2019, xem xét phối hợp xử lý vướng mắc, khi có chênh lệch giá nước bán lẻ và giá nước tiêu thụ. 

HĐND Tp.Hà Nội sau đó có Văn bản số 285, giải quyết theo đúng pháp luật, trong đó ghi rõ: "Căn cứ quy định tại Điều 51, 54, Nghị định 117/NĐ-TTg về cấp nước sạch, Điều 24, 25 Luật Giá năm 2012, UBND Tp.Hà Nội xin ý kiến Thường trực HĐND Thành phố về phương án giá nước, tạm thời trợ giá cho Nhà máy nước sông Đuống. Đây là thẩm quyền quyết định của UBND Tp.Hà Nội, đồng thời UBND Thành phố rà soát làm rõ phương án giá nước sạch năm ngân sách 2019, báo cáo HĐND Thành phố khi cần thiết". 

Các văn bản nêu trên để trao đổi, chứ không phải bác bỏ, hiện UBND Tp.Hà Nội đang chỉ đạo sửa đổi Quyết định 38, trong đó giải quyết vấn đề giá nước, bảo đảm tính đúng, tính đủ giá cả sản xuất cung cấp nước sạch…

Việc trợ giá đối với Nhà máy nước sông Đuống thực hiện theo đúng quy định pháp luật…

Đức Nguyễn