Giữ an toàn, ổn định lưới truyền tải điện quốc gia

(NTD) - Trong năm 2017, mục tiêu cao nhất Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đề ra là bảo đảm vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Trong năm 2016, EVNNPT  đã cơ bản thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển và quản lý vận hành lưới điện truyền tải bảo đảm an toàn, ổn định; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động được tập đoàn giao, góp phần không nhỏ trong thành tích chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Theo đó, sản lượng điện truyền tải đạt 156,16 tỷ kWh, bằng 100,1% so với kế hoạch được giao, tăng 11,7% so với năm 2015. Số sự cố do sét đã giảm 16 vụ, tương ứng giảm 14,2%; sự cố do vi phạm hành lang giảm 8 vụ, tương ứng giảm 53,3% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt không có sự cố lớn gây ảnh hưởng đến quá trình cung cấp điện hay gây mất điện trên diện rộng. Các sự cố đã được EVNNPT tập trung xử lý nhanh, khôi phục cấp điện kịp thời.

Về sửa chữa lớn, toàn tổng công ty đã thực hiện khối lượng đạt 601,25 tỷ đồng/664 công trình, vượt 3% so kế hoạch EVN giao, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Công tác kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống lụt bão được chú trọng; không có tai nạn lao động nặng, tai nạn chết người.

Tổng công ty cũng đã khởi công xây dựng 44 công trình; hoàn thành đóng điện 56 công trình các cấp điện áp 220-500 kV, trong đó có các công trình trọng điểm cấp bách bảo đảm cấp điện cho miền Nam, Thủ đô Hà Nội và các khu kinh tế trọng điểm phía bắc; các công trình đấu nối, giải tỏa công suất nguồn điện các nhà máy điện; các dự án nâng công suất trạm biến áp 220/110kV giải quyết tình trạng quá tải tại nhiều địa phương trên cả nước.

Toàn tổng công ty đã hoàn thành quyết toán 100% kế hoạch 99 dự án (đạt 101% kế hoạch) với tổng giá trị phê duyệt khoảng 15.994 tỷ đồng, không để tình trạng dự án quá thời hạn phê duyệt quyết toán theo quy định.

Mục tiêu cao nhất mà EVNNPT đề ra trong năm 2017 là bảo đảm vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, ổn định, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện với sản lượng truyền tải đạt 174,75 tỷ kWh, tăng 11,9% so với thực hiện năm 2016; tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải là 2,39%; giảm suất sự cố mức thấp nhất; hoàn thành và đưa vào vận hành 63 dự án; khởi công 42 dự án. Đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động năm 2017 theo kế hoạch tập đoàn giao.

 Sao Mai