Flamingo đã nghiêm túc thực hiện chấn chỉnh theo Kết luận Thanh tra

(NTD) – Theo Tập đoàn Flamingo, sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Flamingo đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung thanh tra.

Bộ Tài nguyên &Môi trường đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải,  TP. Hải Phòng do Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư.

Theo kết luận luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc UBND TP. Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND TP. Hải Phòng cấp cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên Dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort” là không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Về việc ký hợp đồng thuê đất, trong tổng diện tích 20.980,4 m2 đất có 14.136 m2 đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ký hợp đồng cho Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích còn lại 6.844,4 m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng ký hợp đồng thuê đất là chưa đúng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Flamingo Cat Ba
Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort

Đối với Tập đoàn Flamingo, kết luận thanh tra Bộ Tài Nguyên và Môi trường chỉ rõ, diện tích 6.844,4 m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, về lĩnh vực bảo vệ môi trường, Tập đoàn Flamingo để tạm thời đá tận thu trong quá trình san gạt tạo mặt bằng vào khu vực bãi tắm Cát Cò 2 không đúng nơi quy định (hiện Công ty đã khắc phục xong); thực hiện không đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ (quan trắc không đúng tần suất đối với nước thải).

Trước những sai phạm trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo thuê 6.844,4 m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định nêu trên.

Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích 6.844,4 m2 đất theo quy định. Thực hiện đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quan trắc nước thải thiếu tần suất như đã nêu trên.

PV báo Người tiêu dùng đã liên hệ với Tập đoàn Flamingo để tìm hiểu thông tin. Qua trao đổi, Tập đoàn Flamingo cho biết, đối với diện tích đất 6.844,4 m2, ngày 15/12/2018, Flamingo đã có văn bản đề nghị được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần. Tuy nhiên, hồ sơ xin chuyển hình thức thuê đất hiện đang trong giai đoạn thẩm định, xem xét hồ sơ của các Cơ quan quản lý Nhà nước nên chưa thể tiến hành ký kết Hợp đồng thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất 6.844,4 m2 nêu trên.

“Sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Flamingo đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung thanh tra. Flamingo đã thuê đơn vị tư vấn độc lập có đầy đủ chức năng hoạt động theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc quan trắc môi trường theo định kỳ. Nội dung và kế hoạch giám sát môi trường tuân thủ đúng theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ vào tháng 3/2019 và tháng 6/2019 của đơn vị tư vấn cho thấy đều đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật”, đại diện Tập đoàn Flamingo cho hay.

Ngọc An