EU đòi hỏi tiêu chuẩn đánh giá tín dụng cao hơn đối với 5 nước

(NTD) - Ủy ban châu Âu (EC) kết luận rằng các cơ quan xếp hạng tín dụng của Australia, Singapore, Canada, Brazil và Argentina đã không đáp ứng các đòi hỏi nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU). Vì thế, quyền tiếp cận thị trường tài chính và chứng khoán EU của các nước sẽ bị hạn chế.

EC
Cơ quan hành pháp của EU yêu cầu các tổ chức xếp hạng tín dụng của Australia, Singapore, Canada, Brazil và Argentina phải cải tổ nếu các nước này muốn làm ăn với thị trường tài chính và chứng khoán EU (Ảnh: Reuters)

Theo quy định, các cơ quan đánh giá tín dụng sẽ xếp hạng các sàn giao dịch, nhà môi giới hay công ty môi giới. Khi đáp ứng được các quy định và giám sát chặt chẽ của cơ quan nước sở tại – vốn được xem là ngang với mức đòi hỏi của EU, các công ty ngoài EU mới có thể tiếp cận thị trường tài chính chứng khoán của khối này. 

Đây là lần đầu tiên quyền tiếp cận này bị rút lại. Hiện 5 nước này chỉ thể tiếp cận tạm thời với EU thông qua ngõ Thụy Sỹ. Tuy nhiên, quyền tiếp cận này sẽ hết hạn trong tương lai rất gần.

Theo Financial Times, khoảng 40 điều luật của các cơ quan quản lý tài chính EU sẽ được siết chặt để đảm bảo các sàn giao dịch, nhà môi giới và các công ty khác ở các trung tâm tài chính ngoài EU có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng châu Âu. Các điều luật này hiện được áp dụng tại trên 30 quốc gia thuộc EU.

Ông Valdis Dombrovskis, Phó Chủ tịch phụ trách các quy định tài chính của EU, nói với Financial Times rằng quyết định này đặt ra “tiền lệ với các quy chuẩn trong kiểm soát và đánh giá tín dụng”.

“Chúng tôi đã trao đổi cặn kỹ với các nước trên, vì thế họ biết rõ vấn đề và hậu quả có thể có. Trong suốt nhiều năm qua, nếu họ không điều chỉnh luật, giờ thì chúng tôi phải quyết định rút quyền tiếp cận thị trường”, ông Dombrovskis nhận định.

Ricky Hồ