Dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ở 49 đơn vị

(NTD) ) - Vừa qua, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT đã công bố văn bản danh sách 49 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Cục Quản lý chất lượng đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục đại học, các Sở GD&ĐT. 

Thông qua kết quả kiểm tra, có 49 đơn vị buộc phải dừng việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong số này có 42 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C). 

181
 
182
 
183
 

Bên cạnh đó, có 7 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT.

180
 

Thiện Phong (T/H)